dissabte, 24 de març de 2018

març-abril 2018

BOJV

Març 2018

1.3 Fira de productes de les Illes Balears. Parc de la Mar
7.3 Curs The Beatles. CESAG
10.3 Inventos de Leonardo da Vinci. Hospital Militar
15.3 Concert OSIB. Auditòrium
16.3 Curs The Beatles. CESAG
20.3 Curs The Beatles. CESAG
22.3 Ressenya. Centenari de la mort de G. Reynés. Suplement Bellver


Abril 2018

12.4 Visita guiada al Museu de Mallorca
12.4 Ressenya. El regionalisme catòlic. Suplement Bellver
15.4 Mostra de cant Escola isicio Torrecillas. Sala Trampa
17.4 Alta mèdica
18.4 Començ les classes a IES J.M. Llompart
23.4 Sant Jordi
24.4 La gripe española de 1918. Can Campaner