dimecres, 4 d’abril de 2007

La vida de Crist al cinema

Un recorregut per les pel·lícules més conegudes sobre Crist.

LA VIDA DE CRIST AL CINEMA. Guia didàctica

Veure una pel•lícula a classe pot i ha de resultar sempre atractiu per als alumnes d’ESO i Batxillerat. Creim que el cinema constitueix un recurs bàsic a l’hora de motivar l’alumnat i completar les explicacions del professor. En aquest article oferim un catàleg de les principals pel•lícules que han tractat la vida de Jesús i que poden programar-se a l’àrea de Religió, SCR o Ciències Socials. En el cas concret de l’àrea de Religió, els objectius serien identificar a Jesucrist com a nucli central del fet cristià; conèixer, valorar i respectar el patrimoni religiós, artístic i cultural com a expressió de fe. Els continguts que treballariem serien, per una part, Jesucrist: la seva personalitat, el seu ministeri, la seva obra; per l’altra, la Comunitat Cristiana. Orígen de l’Església. Després de veure la pel•lícula els alumnes han de debatre alguna qüestió i realitzar un petit treball (agument i opinió personal). A Batxillerat es poden tractar aspectes com la pena de mort, l’esclavitud, la iconografia cristiana, passatges evangèlics concrets, etc.

De cada pel•lícula oferim una fitxa tècnica, un petit comentari i el nivell educatiu més adient. Es el professor el que té la potestat per a triar un títol segons siguin les seves prioritats. La disponiblitat de les cintes i DVD també és un factor a tenir en compte, si bé, es veuen cada any per televisió i els Centres de Recursos en tenen, segurament, còpia. Si el que interessa és crear una videoteca, el Departament d’Història hi pot col•laborar. Els problemes que ens trobarem són la gran durada de tots aquests films i les llicències dels guionistes de Hollywood. Són els anomenats “peplums” o cine de romans, un gènere que darrerament d’ha volgut revitalitzar amb títols com Gladiator o Troya. Sempre hi ha la possibilitat de posar un fragment per després comentar-lo.Biografies de Crist:

-Rei de Reis (EUA, 1961). Dir. Nicholas Ray. 163 minuts. ESO.

-L’Evangeli segons Sant Mateu (Itàlia, 1964). Dir. Pier P. Pasolini. 134 min. Blanc i negre. Batxillerat.

-La història més gran mai no contada (EUA, 1965). Dir. George Stevens. ESO.

-Jesus Christ Superstar (EUA, 1972). Dir. Norman Jewison. 103 minuts. Musical. Hi ha una versió teatral de 1996 editada en DVD.

-Jesús de Nazareth (Itàlia, 1977). Dir. Franco Zeffirelli. 203 min. ESO i Batxillerat. Excessivament llarga. Es pot passar la segona part (vida pública de Jesús).

-La vida de Bryan (Regne Unit, 1979 ). Monty Pithon, 93 minuts. Paròdia de les pel•lícules de Crist. Batxillerat.

-La última tentación de Cristo (EUA, 1988). Dir. Martin Scorsese. 157 minuts. Pol•lèmica versió de la vida de Crist. Planteja com hauria pogut ser la vida de Jesús de no haver mort a la creu.

-La pasión de Cristo (EUA, 2004). Dir. Mel Gibson. 127 min. Batxillerat. Excessivament dura i violenta. Pretenciosa.

Primers cristians:

-La túnica sagrada (EUA, 1953). Dir. Henry Coster. 135 min. Ens parla de la vida de Marcelus, tribú encarregat de l’execució de Crist a la creu. ESO

-Ben-Hur (EUA, 1959). Dir. William Wyler. 200 min. Una de les pel•lícules més famoses de la història del cinema. Ens parla d’un noble jueu injustament condemnat i que es testimoni de la Passió de Crist. ESO i Batxillerat

-Barrabàs (EUA, 1972). Dir. Richard Fleischer. 128 minuts. Desventures d’aquest personatge bíblic que viu obsessionat per haver-se lliurat de la mort en lloc de Crist. Batxillerat.

-Ponzio Pilato (Itàlia/França, 1961). Dir. Irving Ropper. Una visió molt realista de la possible actuació de Pilat al judici a Crist.

Bibliografia

-De España, R., Cine bíblico. Historia y Vida, extra 58 (1990), p. 26-35

-De España, R., El Peplum. La Antigüedad en el cine. Glénat, Barcelona, 1997

-Fernández Sebastián, J., Cine e Historia en el aula. Akal, Madrid, 1988

-Lillo, F., El cine de romanos y su aplicación didáctica. Clásicas., Madrid, 1994

-Orell, B., El cinema històric, una eina didàctica. CDL, Palma, 1992

-Solomon, J., Peplum. El mundo antiguo en el cine. Alianza, Madrid, 2002

-Valsameda, M., “Jesucristo, ¿personaje de cine?”. Religión y Escuela, n. 80 (1993) p. 27-29.

-Vidal, J., “La mort de Crist al cinema”. Balears Cultural, Diari de Balears, 23.3.1997.

-“Jesucristo en el cine”. Cine & Música, n. 28. Salvat, Barcelona, 1991, p. 55-56.

(Diari de l'Escola, Diario de Mallorca, 4.4.2007)