dijous, 15 de març de 2007

Darrers Estudis Baleàrics

Estudis Baleàrics 76/77 (2004) dedicat al P. Miquel Batllori (1909-2003).
Hi col·labor amb l'article "El P. Miquel Batllori a internet" (p. 187-194). Hi ha separata.

Homenaje a Batllori. El Mundo-El Día de Baleares, 7.5.2005

Estudis Baleàrics 80/81 (2004/2005): Conservatori. 70 anys d'ensenyament musical

Estudis Baleàrics 82/83 (2005/2006), dedicat al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, 1906).

Centenario con cucharilla. El Mundo-El Día de Baleares, 15.12.2006
http://www.elmundo-eldia.com/2006/12/15/cultura/1166137205.html

Estudis Baleàrics 84/85 Álvaro Santamaria (2007)

En preparació: homenatge a Josep Font i Trias (1913-2000)