dijous, 15 de març de 2007

Miquel Bestard

Visita a l 'Exposició de Miquel Bestard (Centre Cultural Sa Nostra)

http://www.elmundo-eldia.com/2007/03/11/cultura/1173567645.html