dijous, 15 de març de 2007

Guillem Reynés Font


Arquitectura i art a Mallorca. Documenta Balear, Palma, 2006.
Introducció i notes de Jordi Vidal Reynés. Pròleg de Guillem Rosselló Bordoy.
Guillem Reynés Font (Palma, 1877-1918), arquitecte i intel·lectual, era germa del meu avi.

http://www.elmundo-eldia.com/2006/05/11/cultura/1147298400.html