dijous, 15 de març de 2007

Història econòmica

Llana, vapors, cotó i negoci, de Joan Roca Avellà. Documenta Balear, Palma, 2006.
Una aproximació a la indústria tèxtil de la Mallorca del segle XIX. El cas de Can Ribas (1850-1885).
Joan Roca Avellà és llicenciat en Història (UIB) i professor d'ensenyament secundari.