dimarts, 20 de març de 2007

Història de la Medicina

El 2002 se celebrà a Pollença el XII Congrés d'història de la medicina catalana. Les actes varen ser publicades a la revista Gimbernat 37.
Jo hi vaig participar amb un article sobre la vida del meu avi, Gaspar Reynés Font, i del seu germà Antoni (odontòleg).
Medicina i poesia a Pollença. El Día de Baleares, 7.6.2002

Altres publicacions sobre història de la medicina a les Balears:

"Mateu J. B. Orfila, entre el poder i el saber", número extraordinari de Medicina Balear 18 (2003). Coordinador Macià Tomàs Salvà.

Ilustración y medicina.
175 Aniversario (1831-2006). Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, Maó, 2006

Evocació del Dr. Antoni Obrador Adrover. Palma, 2007. Editors: Pere Riutord i Francesc Bujosa.
Inclou una necrològica signada pel meu cosí Josep Manuel Pomar Reynés.